בשר ועופות בכשרויות מהודרות:

הרב מחפוד, הרב מוצפי, הרב לנדא, הרב רובין, הרב בעדני ועוד באתר:

www.glatmarket.com